CALENDARI DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2021

Benvolguda comunitat educativa,

La Junta Electoral, establí el següent calendari d’eleccions per a la renovació parcial de l’actual Consell
Escolar. Per altra banda, teniu a la vostra disposició els censos provisionals, que trobareu exposats a la
secretaria del centre.

CALENDARI DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2021

 • 14/10/2021 Exposició pública dels censos provisionals. Inici del període de reclamacions.
 • 19/10/2021 A les 14h, fi del termini de reclamacions als censos.
 • 22/10/2021 Publicació dels censos definitius.
 • 29/10/2021 A les 12h, final del termini de presentació de candidatures.
 • 9/11/2021 Proclamació provisional de candidatures. Sorteig dels membres de les meses electorals.
 • 10/11/2021 Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats del sorteig de les meses electorals.
 • 12/11/2021 A les 12h, fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.
 • 19/11/2021 Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
 • 22/11/2021 Convocatòria del claustre extraordinari per a les eleccions.
 • 24/11/2021 Eleccions del professorat (de 14:00 a 15:00h)
 • 30/11/2021 Eleccions de pare i mares (de 13:30 a 14:00h)
 • 3/12/2021 Reunió de la Junta Electoral per proclamar els candidats electes.
 • 14/12/2021 Sessió de constitució del nou Consell Escolar.

Aquells que vulgueu presentar la vostra candidatura, podeu sol·licitar la butlleta d’inscripció a secretaria i presentar-la dins el termini establert en aquest calendari.

Atentament,

Encarna Miró

Presidenta de Junta Electoral