llibres de text

Aquí teniu el llistat de llibres de text del curs 2022-23:

Primària

Llibres 1r Libros 1º

SERIE Editorial ISBN TITOL
Operación Mundo Anaya 978-84-698-9226-8 Lengua 1. (Incluye Punto de lectura 1.)
Operació món Anaya 978-84-698-9299-2 Llengua 1.
Operació món Anaya 978-84-698-9417-0 Matemàtiques 1. (Incluye material manipulativo)
Operació món Anaya 978-84-143-3336-5 Coneixement del medi. Ciències de la naturalesa 1.
Operació món Anaya 978-84-143-3338-9 Coneixement del medi. Ciències socials 1.
GOFAR1! Richmond 978-84-668-3661-6 ACTIVITYBOOK

Llibres 2n Libros 2º

SERIE Editorial ISBN TITOL
Operación Mundo Anaya 978-84-698-9246-6 Lengua 2. (Incluye Punto de lectura 2.)
Operació món Anaya 978-84-698-9308-1 Llengua 2.
Operació món Anaya 978-84-698-9422-4 Matemàtiques 2. (Incluye material manipulativo)
Operació món Anaya 978-84-143-3342-6 Coneixement del medi. Ciències de la naturalesa 2.
Operació món Anaya 978-84-143-3346-4 Coneixement del medi. Ciències socials 2.
GOFAR2! Richmond 978-84-668-3662-3 ACTIVITYBOOK

Llibres 3r Libros 3º

SERIE EDITORIAL ISBN TITOL
Operación Mundo Anaya 978-84-698-9915-1 Lengua 3.
Operació món Anaya 978-84-698-9940-3 Llengua 3.
Operació món Anaya 978-84-698-9980-9 Matemàtiques 3.
Operació món Anaya 978-84-143-3349-5 Coneixement del medi. Ciències de la naturalesa 3.
Operació món Anaya 978-84-143-3353-2 Coneixement del medi. Ciències socials 3.
GOFAR3! Richmond 978-84-668-3663-0 ACTIVITYBOOK

Llibres 4t Libros 4º

SERIE EDITORIAL ISBN TITOL
Pieza a Pieza Anaya 978-84-698-5016-9 Lengua 4.
Peça a peça Anaya 978-84-698-5036-7 Llengua 4.
Peça a peça Anaya 978-84-698-5098-5 Matemàtiques 4.
Peça a peça Anaya 978-84-698-5158-6 Ciències de la naturalesa 4.
Peça a peça Anaya 978-84-698-5278-1 Ciències Socials 4.
GOFAR4! Richmond 978-84-668-3664-7 ACTIVITYBOOK

Llibres 5è Libros 5º

SERIE REFERENCIA ISBN TITOL
Operación Mundo 8400000 978-84-143-0192-0 Lengua 5.
Operació món 8400047 978-84-143-0217-0 Llengua 5.
Operació món 8400071 978-84-143-0257-6 Matemàtiques 5.
Operació món 8400145 978-84-143-3355-6 Coneixement del medi. Ciències de la naturalesa 5.
Operació món 8400148 978-84-143-3359-4 Coneixement del medi. Ciències socials 5.
I CAN SHINE 6679394 978-84-205-7649-7 I Can Shine 5 Pupil’s Book & Interactive Pupil’s Book and DigitalResources Access Code

Llibres 6è Libros 6º

SERIE REFERENCIA ISBN  
Pieza a Pieza 8414085 978-84-698-4482-3 Lengua 6.
Peça a peça 8410485 978-84-698-5398-6 Llengua 6.
Peça a peça 8410486 978-84-698-5451-8 Matemàtiques 6.
Peça a peça 8410488 978-84-698-5492-1 Ciències de la naturalesa 6.
Peça a peça 8410489 978-84-698-5594-2 Ciències Socials 6.
Poptropica English 6674203 978-84-205-7378-6 POPTROPICA ENGLISH 6 PUPIL’S BOOK PRINT & DIGITAL INTERACTIVE PUPIL’S BOOK – ONLINE WORLD ACCESS CODE