llibres de text

Aquí teniu el llistat de llibres de text del curs 2020-21:

Primària

MATEMÀTIQUES:
   • Quadern 1-1r.peça a peça.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3820-4
   • Quadern 2-1r.peça a peça.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3821-1
   • Quadern 3-1r.peça a peça.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3822-8
LLENGUA CATALANA
   • Ansa per ansa lectura i escriptura 1    Ed. Moll    ISBN: 978-84-273-0725-4
   • Ansa per ansa lectura i escriptura 2    Ed. Moll    ISBN: 978-84-273-0728-5
ANGLÈS:
   • GO1 1 -Student’s Pack    Ed Richmond    ISBN: 978-84-668-2920-5
MATEMÀTIQUES:
   • Quadern 1-1r.peça a peça.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3820-4
   • Quadern 2-1r.peça a peça.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3821-1
   • Quadern 3-1r.peça a peça.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3822-8
LLENGUA CATALANA
   • Quadern llengua 1-1r. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3760-3
   • Quadern llengua 2-1r. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3761-0
   • Quadern llengua 3-1r. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3762-7
   • Ansa per ansa lectura i escriptura    Ed. Moll    ISBN: 978-84-273-0918-0
ANGLÈS:
   • GO1 1 -Student’s Pack    Ed Richmond    ISBN: 978-84-668-2920-5
MATEMÀTIQUES:
   • Quadern 2-2n. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3827-3
   • Quadern 3-2n. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3828-0
LLENGUA CATALANA:
   • Quadern 2-2n. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3767-2
   • Quadern 3-2n. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3768-9
NATURALS:
   • Quadern ciences naturalesa 2n. Peça a peça    Ed Anaya    ISBN: 978-84-698-3884-6
SOCIALS:
   • Quadern ciences socials 2n. Peça a peça.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3959-1
ANGLÈS:
   • GO! 2 – Student’s Pack    Ed. Richmond    ISBN: 978-84-668-2624-2
LENGUA CASTELLANA:
   • Supera las 25 dificultades de lengua 4    Ed. Bruño    ISBN: 978-84-696-1189-0
MATEMÀTIQUES:
   • Matemàtiques 4t. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-5098-5
LLENGUA CATALANA:
   • llengua 4t. Saber fer    Ed. Santillana    ISBN: 978-84-680-9290-4
NATURALS:
   • Ciencies de la naturalesa 4t. Peça a peça.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-5158-6
SOCIALS:
   • Ciencies socials 4t. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-5278-1
ANGLÈS :
   • GO! 4 -Activity Pack    Ed Richmond    ISBN: 978-84-668-2678-5
LENGUA CASTELLANA:
   • Lengua 5º. Pieza a pieza.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4311-6
   • Cuaderno 1-5º. Pieza a Pieza    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4313-0
MATEMÀTIQUES:
   • Matemàtiques 4t. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-5098-5
LLENGUA CATALANA:
   • Llengua 4t. Saber Fer    Ed. Santillana    ISBN: 978-84-680-9290-4
NATURALS:
   • Ciencies de la naturalesa 4t. Peça a peça.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-5158-6
SOCIALS:
   • Ciencies socials 4t. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-5278-1
ANGLÈS:
   • GO! 4 -Activity Pack    Ed. Richmond    ISBN: 978-84-668-2678-5
LENGUA CASTELLANA:
   • Lengua 5º. Pieza a Pieza    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4311-6
   • Cuaderno 2-5º. Pieza a Pieza    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4314-7
   • Cuaderno 3-5º. Pieza a Pieza    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4315-4
MATEMÀTIQUES:
   • Matemàtiques 5è. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4342-0
   • Quadern 2-5e. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4373-4
   • Quadern 3-5e. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4374-1
LLENGUA CATALANA:
   • Llengua 5è. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4319-2
   • Quadern 2-5e. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4322-2
   • Quadern 3-5e. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4323-9
NATURALS:
   • Ciencies naturalesa 5è. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4395-6
   • Quadern ciencies naturalesa 5è. Peça a peça.    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4397-0
SOCIALS:
   • Quadern ciencies socials 5è. Peça a peça    Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-4433-5
ANGLÈS:
   • GO! 5- Activity Pack    Ed. Richmond    ISBN: 978-84-668-3136-9