tutories

TUTORIES EDUCACACIÓ INFANTIL

4t--> LAURA VILLARET

5è--> CATALINA LLINÀS

6è--> MARGA PONS

+1--> AINA Mª FERRER

TUTORIES EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A--> ARANTXA AGUILERA                                                                    

1r B--> CATALINA SAMPOL

2n A--> YOLANDA CALAFELL

2n B--> JOAN BESTARD

3r A--> ADELINA DEL CASTILLO

3r B--> XESCA PALMER / SUBSTITUT TOMEU SERRA

4t A--> BÀRBARA QUEVEDO

4tB--> ELENA CALDENTEY

5è A--> MARGA FIOL

5è B--> ADELA SÁNCHEZ

6è A--> MARINA GASULL

6è B--> VICENTE JIMÉNEZ

ESPECIALISTES

EDUCACIÓ FÍSICA--> ÀLEX CHECA

EDUCACIÓ FÍSICA--> VICENTE JIMÉNEZ

MÚSICA--> JUAN VIDAL

ANGLÈS--> LLUCIA MERINO

ANGLÈS--> AINA Mª JIMÉNEZ

RELIGIÓ--> PILAR DIEZ

 

EQUIP DE SUPORT

PT--> PEP FIOL

PT--> Mª JOSÉ GOÑALONS

PT--> CARMEN CALVO

AL--> ELENA GARCIA

AL--> LAURA JIMÉNEZ

AD--> FINA VALENTÍ

AD--> CATALINA RIPOLL

AD--> Mª CONSUELO SEOANE

ATE--> ANTÒNIA VILLALOBOS

ATE--> ÀNGELA BARBAS