equip directiu 2018-2019

Directora        -     Encarna Miró Alberti

Cap d'Estudis  -     Carmen Blanco

Secretaria       -     Mª Francisca Gómez