equip directiu 2017-2018

Directora        -     Encarna Miró Alberti

Cap d'Estudis  -     Carmen Blanco

Secretaria       -     Mª Francisca Gómez