HORARIS DEL CENTRE

HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

- HORARIS DE VISITA A DIRECCIÓ: (ENCARNA MIRÓ) DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00 A 14:00 AMB  CITA PRÈVIA.

- HORARIS DE VISITA A LA CAP D'ESTUDIS: (CARMEN BLANCO) DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00 A 14:00 AMB CITA PRÈVIA. 

- HORARIS D'ATENCIÓ A SECRETÀRIA: (XISCA GÒMEZ) DE DILLUNS A DIVENDRES DE 12:00 A 14:00. 

- HORARIS D'ENTREVISTA AMB ELS TUTORS: DE DIMECRES DE 14:00 A 15:00 AMB CITA PRÈVIA.

HORARI ALUMNES: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00 A 14:00.

- HORARIS D'EOEP: DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES (QUINZENALMENT) DE 9:00 A 14:00 AMB CITA PRÈVIA.