llistat llibres curs 2019-2020

 

Relació de llibres del primer cicle pel curs 2019-20

 

 

 

PRIMER:

 

 

 

 

 

Matemàtiques:

 

 • Quadern 1: ISBN 978-84-698-3820-4

 

 • Quadern 2: ISBN 978-84-698-3821-1

 • Quadern 3: ISBN 978-84-698-3822-8

 

 

 

 

 

Llengua Catalana:

 

 • Quadern 1: ISBN 978-84-698-3760-3

 • Quadern 2: ISBN 978-84-698-3761-0

 • Quadern 3: ISBN 978-84-698-3762-7

 • ANSA PER ANSA, edit. Moll. ISBN: 978-84-273-0918-0

 

Anglès :

 

 • GO! 1 -Student’s Pack. Editorial Richmond

  ISBN: 978-84-668-2920-5

 

 

 

SEGON:

 

 

 

Matemàtiques:

 

 • Quadern 1: ISBN 978-84-698-3826-6

 • Quadern 2: ISBN 978-84-698-3827-3

 • Quadern 3: ISBN 978-84-698-3828-0

 

 

 

Llengua Catalana:

 

 • Quadern 1: ISBN 978-84-698-3766-5

 • Quadern 2: ISBN 978-84-698-3767-2

 • Quadern 3: ISBN 978-84-698-3768-9

 

 

 

Ciències socials:

 

 • Quadern: ISBN 978-84-698-3959-1

 

 

 

Ciències naturals:

 

 • Quadern: ISBN 978-84-698-3884-6

 

 

 

Anglès:

 

 • GO! 2 – Student’s Pack. Editorial Richmond

  ISBN: 978-84-668-2624-2

 

 

 

TERCER:

 

 

 

Llengua 3:

 

 • Editorial Anaya ISBN: 978-84-698-4172-3

 

 

 

Matemàtiques 3 :

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-4208-9

 

Ciències Socials 3:

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-4282-9

 

Ciències de la Natura 3:

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-4238-6

 

 

 

Anglès:

 

 • GO! 3- Activity Pack. Editorial Richmond

  ISBN: 978-84-668-2731-7

 

 

 

Relació de llibres del segon cicle pel curs 2019-20

 

QUART:

 

 

 

Lengua Castellana: Supera las 25 dificultades de lengua 4. Ed. Bruño

 

ISBN: 978-84-696-1189-0

 

 

 

Matemàtiques:

 

 • Tres llibres Editorial Anaya

  ISBN:978-84-698-5098-5

 

 • Quadern 1 Editorial Anaya

  ISBN:978-84-698-5100-5

 

 

 

Llengua Catalana:

 

 • Llengua 4 (Projecte Saber Fer ). Ed. Santillana Illes Balears.

 

ISBN: 978-84-680-9290-4

 

 • Quadern 1 Editorial Anaya (ISBN: 978-84-698-5038-1)

 

 

 

Naturals:

 

 • Editorial Anaya

  ISBN: 978-84-698-5158-6

 

 

 

Socials:

 

 • Editorial Anaya

  ISBN: 978-84-698-5278-1

 

Anglès:

 

 • GO! 4 -Activity Pack. Editorial Richmond

  ISBN:978-84-668-2678-5

 

 

 

CINQUÈ:

 

 

 

Llengua 5:

 

 • Editorial Anaya ISBN: 978-84-698-4319-2

 • Quadern 1: ISBN: 978-84-698-4321-5

 

Lengua Castellana 5 :

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-4311-6

 • Cuaderno 1. Editorial Anaya. ISBN:978-84-698-4313-0

 

 

 

Matemàtiques 5 :

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-4342-0

 • Quadern 1. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-4372-7

 

Ciències Socials 5

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-4431-1

 

 • Quadern 1. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-4433-5

 

 

 

Ciències de la Natura 5

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-4395-6

 

 • Quadern 1. ISBN: 978-84-698-4397-0

 

 

 

Anglès:

 

 • GO! 5- Activity Pack. Editorial Richmond

  ISBN: 978-84-668-3136-9

 

 

 

 

 

SISÈ :

 

 

 

Llengua Catalana 6.

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-5398-6

 

Lengua Castellana 6.

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-5378-8

 

Matemàtiques 6.

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-5451-8

 

Naturals 6.

 

 • Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-5492-1

 • Quadern: 978-84-698-5494-5

 

Socials 6.

 

 • Editorial Anaya.ISBN: 978-84-698-5594-2

 • Quadern: 978-84-698-5596-6

 

Anglès 6:

 

 • GO! 6 – Activity Pack. Editorial Richmond

  ISBN: 978-84-668-3137-6