III Jornada de Promoció i Educació per a la salut en els centres educatius de les Illes Balears

 

El CEIP La Soledat assistí a la III Jornada de Promoció i Educació per a la salut en els centres educatius de les Illes Balears.

Un dels reptes educatius treballats va ser l’activitat que vam fer el curs passat, presentada amb el pòster “Les professions no tenen gènere”.

Vam aprendre de bones propostes i vam treballar en grups per l’elaboració d’un projecte innovador, implicant a tota la comunitat educativa i sostenible al llarg del temps

 

 El CEIP La Soledat asistió a la III Jornada de Promoción y Educación para la salud en los centros educativos de les Illes Balears.

 Uno de los retos educativos trabajados fue la actividad que hicimos el curso pasado, presentada con el póster “Las profesiones no tienen género “.

Aprendimos buenas propuestas y trabajamos en grupos para la elaboración de un proyecto innovador, implicando a toda la comunidad educativa y sostenible a lo largo del

tiempo.